Investerare

Investerare

Översikt

   • Introduktion + länk till bolagspresentation. Här saknas en pdf till presentationen; bolagspresentation.
   • Pressreleaser. Här ligger inga pdf:er för nedladdning i dagsläget, måste fyllas på med aktuellt.

Bolagsstyrning

   • Bolagsstyrelse. Här saknas en högupplöst bild på Karar. 
   • Bolagsledning
   • Bolagsstämmor
   • Bolagsordning. Här saknas text för er bolagsordning.
   • Bolagsbeskrivning. Här saknas pdf till dokument med bolagsbeskrivningen. 

Finansiell information

   • Finansiell kalender. Här saknas korrekt datum för 2022/ev. 2023.
   • Finansiella rapporter. Här ligger endast årsredovisningen för 2021, om ni ev. vill fylla på med ytterligare pdf:er för nedladdning.

Aktien

   • Börsnotering. Här saknas kortfattad text om börsnotering och var Nordic Rice är noterade. 
   • Aktien. Här saknas introtext som berör aktien och bolaget samt dess visioner. Även länk till Avanza behöver adderas här för vidare dagsaktuell info om kursen. 
   • Aktieägare. Här saknas lista över de 10 största aktieägarna samt en summering på resterande procent. 

IR Kontakt

    • Kontaktuppgifter.  Här saknas namn, kontaktuppgifter och bild på aktuell person. 

ELEVATE YOUR BUSINESS WITH

Valiance theme

Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.